Monthly Archives: May 2009

Export subversion verschillen tussen twee revisions voor upload

Subversion (svn) is één van de meest wijd verspreide versioning systemen voor source code, en terecht want het is erg flexibel en praktisch opgezet. Zonder dat je verplicht wordt vaste structuren aan te houden in je repositories, en door eenvoudig combinaties van repositories op te zetten m.b.v. svn:externals kan je eigenlijk heel veel kanten op […]

MySQL: ENUM’s and booleans

This is one i ran into a few years back, when an entire project was built on a database using ENUM’s as bools. Unfortunately, it was for me to figure out what caused some weird bugs involved. This is a run-down of what happens when you actually use ENUM’s as (evaluating) bools:

Should I continue, or should i break?

This is one of the oldies out of my “PHP is weird”-box. I dug it up from an old post of mine in the GoT forums.

Zend Framework: Decorator Pattern

De theorie achter het Decorator Pattern is eenvoudig. Je hebt een object, je wilt bij een bepaalde functie van dat object (meestal het renderen ervan) wat eigen functionaliteit hangen, zonder dat je de het object van gedrag wilt laten veranderen. Denk hierbij aan het volgende:

Open source en gratis software

Ik vind het altijd lastig om voor programma’s waar ik eigenlijk niet voor wil betalen, goede of vergelijkbare gratis cq open source alternatieven te vinden. We kunnen discussieren over de vraag of je dat wel altijd moet willen (en waarom je soms niet gewoon die paar tientjes voor een stukje software neer wil leggen), maar […]